El cicle de concerts Música al claustre acull enguany l’activitat musical a l’espai barroc i acústicament privilegiat de la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb un darrer concert que tindrà lloc a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, organitzat conjuntament amb l’Academia Europaea. La iniciativa d’aquest cicle va sorgir fa uns anys amb el desig de recuperar la tradició musical que acompanyava les activitats de les antigues acadèmies de Barcelona. La voluntat actual és de mantenir-ne la producció i convertir-la en una activitat artística de l’Institut.

Amb l’organització dels concerts, l’IEC té la voluntat de reconèixer i gaudir de la riquesa cultural i artística musical catalana, en un projecte que reforça i convida a compartir la identitat musical amb la d’altres comunitats. El cicle d’aquest any ens il·lustra com els conjunts instrumentals, les cobles, es van estructurar des de la Catalunya medieval i s’han mantingut amb la màgia de la seva sonoritat característica fins al present, moment en què els repertoris es diversifiquen amb l’accés a nous mons poètics, expressius i sonors.

Les capelles, agrupacions inicialment vocals, van nodrir l’estructura polifònica del Renaixement amb les nostres músiques originals, i fins i tot tradicionals, impulsant i redimensionant els textos poètics, religiosos i populars al llarg de diferents èpoques, fins a arribar a la tradició coral del segle xx. L’homogeneïtat i la permanència dels repertoris han garantit que els termes de cobla i capella mantinguin encara avui el significat original com a testimoni del seu origen i la seva identitat.

El musicòleg i intèrpret, senyor Romà Escalas i Llimona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, és el director del cicle.

JOSEP ENRIC LLEBOT I RABAGLIATI
Secretari general de l’IEC